<big id="kq6Ugz"></big>
<ruby id="930"><th id="BF"><dialog id="nehxLvfaH"><bdo id="Nxmqt5"><rt id="letm"><strike id="3560819724"><em id="LYRSQXWEG"><output id="q4s0"></output></em></strike></rt></bdo></dialog></th></ruby>

<mark id="9723604815"></mark>
<isindex id="5730142986"><option id="6278105439"><u id="zdt"><cite id="Nos"><xmp id="HGCSFRK"><area id="hn"><section id="6710892534"><nav id="ECW"><param id="gn"><tr id="813"><area id="dfi"><label id="38479651"><optgroup id="9jFfgXZ"><isindex id="HDMCBUXWG"><article id="dxbhmurqyc"></article></isindex></optgroup></label></area></tr></param></nav></section></area>
评分7

季节与季节之间

导演:金準植 

年代:2019 

地区:韩国 

语言:韩语 

主演:李英珍 吴荷妮 

更新时间:2019-11-26 02:07:15

简介: 很想隱藏過去的海秀,搬到新的城市重頭開始,經營咖啡店,更請來高中生藝珍當兼職,命運令兩人走在一起,她們的友誼更為海秀的生活帶來新火花。然而,兩人內心都埋藏著秘密,不想輕易向人透露。跨性別與女同志的邂逅,譜出淡淡的感動情緣,以不煽情的方式,訴說一個關於接納自己和容納他人的故事。